1 maj 2014

Rådhusparken i Umeå

 


I Umeå, som står värd för Kulturhuvudstadsåret 2014,
är det bråda dagar.
Inom 2 månader kommer denna arbetsplats att vara en av Sveriges vackraste stadsparker där AQUA Construction fått uppdraget att leverera bevattningsanläggningen
för grönytor och planteringar.Samtliga planteringsytor förses med droppbevattning.
Här ett exempel på en planteringsyta med droppslang som
sedan ska täckas med 5cm jord innan blommorna planteras.